Conflicten Teller nl

 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtsstrijd
 • Dit heeft nog niet geleid tot geweld of de spanningen gaan niet langer met geweld gepaard
 • Het conflict speelt nu, of niet langer dan een jaar geleden
 • Er is gewapende strijd om de macht over (een deel van) het land
 • Bij de strijd is minstens één regeringsleger en één andere gewapende groepering betrokken
 • Er is gewapende strijd geweest tussen gewapende groepen met meer dan 25 doden per jaar.
 • Er is nu geen grootschalige gewapende strijd meer, er is een vredesakkoord, staakt-het-vuren of het conflict is slapend
 • Er vallen (relatief) weinig doden door de strijd; minder dan 25 per jaar.
 • De oorzaken van het conflict zijn nog niet echt weggenomen.
 • Er kan opnieuw gewapende strijd uitbreken.
 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtstrijd.
 • Het conflict valt niet onder de bovenstaande 3 definities, maar is belangrijk genoeg om onder de aandacht te worden gebracht.
 • Bij dit conflict zijn filmpjes en/of teksten beschikbaar waarin de persoonlijke verhalen achter het conflict verteld worden.
 • KIik op de vertellerknop hierboven om de popup met de filmpjes te openen.

Aantal conflicten
in de wereld

Het conflict in Bosnië is één van de bekendste Europese conflicten uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Het conflict wordt gekenmerkt door het plaatsvinden van etnische zuiveringen, zoals rond de val van Srebrenica. In 1995 wordt de oorlog beëindigd door het sluiten van de Dayton akkoorden. Sindsdien is het relatief rustig in het gebied, hoewel er tot op de dag van vandaag nog altijd internationale troepen aanwezig zijn.
Sudan is meer dan twintig jaar geteisterd door een conflict tussen het islamitische noorden en het voornamelijk christelijke zuiden. Ondanks de opdeling per juli 2011 blijft het risico op (gewelddadige) conflicten aanwezig.
Somalië heeft sinds 1991 geen goed functionerende centrale overheid, waardoor de zeggenschap in het land onderwerp is van elkaar hevig bestrijdende groeperingen. Al jaren strijden rivaliserende clans om de macht in het land en is de Somalische bevolking de dupe.
Guerrillagroeperingen, paramilitairen en veiligheidstroepen worden verantwoordelijk geacht voor ernstige mensenrechtenschendingen met als gevolg moorden, verdwijningen, seksueel geweld en gedwongen rekrutering.
In de Democratische Republiek Congo woedde van tussen 1996 en 2003 twee oorlogen. Als gevolg van de oorlogen kwamen bijna 4 miljoen mensen. In het oosten van Congo zijn nog steeds gewapende groeperingen actief.
Ethiopië is sinds decennia verwikkeld in enkele binnenlandse en buitenlandse conflicten. Het gaat om politieke onrust, etnische conflicten en grensconflicten. De relaties met Somalië en Eritrea blijven, na bloedige oorlogen, erg onzeker. Bovendien laaien enkele interne, vaak etnische conflicten de laatste jaren weer op.
In Mali vechten verschillende opstandelingen tegen de regering voor autonomie in het noordelijke deel van Mali, waar onder andere Toearegs wonen. Tot nu toe lukt het de regering van Mali niet om effectief tegen deze verschillende groepen op te treden.
Eind 2007 vond er na de verkiezingen veel geweld plaats, waarvan de gevolgen nog steeds merkbaar zijn. In Kenia leeft een groot aantal bevolkingsgroepen, waartussen meerdere conflicten zijn uitgebroken.
Vanaf de jaren ’80 werd er in Peru een interne strijd gevoerd tussen Sendero Luminoso, MRTA en het Peruaanse leger. Hierbij vielen in totaal zo’n 65.000 slachtoffers, waarvan de meesten tot de inheemse bevolking behoorden.
Tsjetsjenië is een regio in de Noordelijke Kaukasus. De Noordelijke Kaukasus is deel van Rusland. In de 19e eeuw werd de regio veroverd door de Russen. Tsjetsjenië is één van de 83 regio’s van de Russische Federatie. Toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel in 1991 wilden veel Tsjetsjenen van Tsjetsjenië een onafhankelijke staat maken, maar de Russische overheid was het hier niet mee eens. Sindsdien vechten verschillende groepen Tsjetsjenen tegen het Russische leger, maar soms ook tegen elkaar.
Het conflict tussen Israël en de Palestijnen duurt al meer dan 60 jaar. Beide partijen claimen recht te hebben op (delen van) het grondgebied wat nu de staat Israël vormt.
In 2003 zijn de VS samen met Groot-Brittannië en Australië Irak binnen gevallen om dictator Saddam Hoessein te verdrijven. Dit heeft geleid tot een burgeroorlog. Er vinden nog steeds regelmatig aanslagen en gewelddadige acties plaats.
Op het eiland Mindanao is al meer dan vier decennia een conflict tussen de regering en verschillende gewapende Moslim groepen om de status van de regio. Daarnaast is de regering van de Filipijnen al meer dan veertig jaar in conflict met de New People's Army (NPA) die voor een communistische staat strijdt.
In de afgelopen vijf jaar zijn er verschillende drugskartels in Mexico met elkaar in conflict geraakt waarbij veel burgerslachtoffers gevallen zijn. In 2006 is de Mexicaanse regering een tegenoffensief begonnen.
Momenteel zijn er in Syrië veel onlusten doordat de bevolking protesteert tegen laatstgenoemde dictatoriale regime, politieke onvrijheid en corruptie. De vreedzame protesten worden op een gewelddadige manier neergeslagen.
Kosovo heeft zich in 2008 eenzijdig onafhankelijk verklaard. Het gebied geldt al jaren als veilig, maar er zijn nog met enige regelmaat schermutselingen.
Na de Tweede Wereldoorlog is Korea opgesplitst in twee delen, omdat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie het niet eens konden worden over de wijze waarop een herenigd Korea geregeerd zou moeten worden. De landen ontwikkelden zich als politieke tegenpolen. Daardoor ontstond een gebrek aan vertrouwen die nog steeds voor gespannen verhoudingen zorgen.
De Republiek Soedan wordt sinds haar onafhankelijkheid in 1956 geteisterd door verschillende aanhoudende interne conflicten die vrijwel allemaal het gevolg zijn van de politieke en economische uitsluiting en onderdrukking van de periferie door het regime in Khartoum. De oppositiepartijen in de periferische gebieden eisen gelijke rechten en werken ook vaak samen tegen de regering. De regering in Khartoum regeert echter vanuit een ideologie die weinig ruimte laat voor een diversiteit aan volkeren, cultuur en opvattingen. In alle interne conflicten hebben ernstige mensenrechtenschendingen plaatsgevonden.
De naam zegt het al, de Centrale Afrikaanse Republiek (CAR) ligt in het midden van het continent Afrika. Het is een land dat tot kort geleden niet vaak in het nieuws was. Toch kent de CAR een lange periode van geweld en onstabiliteit. Daarom wordt de huidige crisis ook wel de “vergeten crisis” genoemd in de media.

Focuslanden

Ethiopië

Ethiopië
Ethiopië is sinds decennia verwikkeld in enkele binnenlandse en buitenlandse conflicten. Het gaat om politieke onrust, etnische conflicten en grensconflicten. De relaties met Somalië en Eritrea blijven, na bloedige oorlogen, erg onzeker. Bovendien laaien enkele interne, vaak etnische conflicten de laatste jaren weer op.

Egypte

Egypte
In Egypte was er al jarenlang kritiek op het regime van Mubarak vanuit de Egyptische bevolking en verschillende oppositiegroepen. Na jaren van onderdrukking van de oppositie, een verslechterende economische situatie en met het directe voorbeeld van de Tunesische revolutie, begon in Egypte op 25 januari 2011 een 18 dagen durende opstand.

Verteller

Quiz