Conflicten Teller nl

 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtsstrijd
 • Dit heeft nog niet geleid tot geweld of de spanningen gaan niet langer met geweld gepaard
 • Het conflict speelt nu, of niet langer dan een jaar geleden
 • Er is gewapende strijd om de macht over (een deel van) het land
 • Bij de strijd is minstens één regeringsleger en één andere gewapende groepering betrokken
 • Er is gewapende strijd geweest tussen gewapende groepen met meer dan 25 doden per jaar.
 • Er is nu geen grootschalige gewapende strijd meer, er is een vredesakkoord, staakt-het-vuren of het conflict is slapend
 • Er vallen (relatief) weinig doden door de strijd; minder dan 25 per jaar.
 • De oorzaken van het conflict zijn nog niet echt weggenomen.
 • Er kan opnieuw gewapende strijd uitbreken.
 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtstrijd.
 • Het conflict valt niet onder de bovenstaande 3 definities, maar is belangrijk genoeg om onder de aandacht te worden gebracht.
 • Bij dit conflict zijn filmpjes en/of teksten beschikbaar waarin de persoonlijke verhalen achter het conflict verteld worden.
 • KIik op de vertellerknop hierboven om de popup met de filmpjes te openen.

Aantal conflicten
in de wereld

Nepal

Hilde Zevenbergen, mei 2010

Inleiding

Tussen 1996 en 2006 vond er in Nepal een gewelddadig conflict plaats tussen de CPN-M, een communistische groepering die van Nepal een communistische staat wilde maken, en de Nepalese regering. In 2006 werd er een definitief vredesakkoord gesloten en sinds 2008 neemt de CPN-M deel aan de regering.

Edit
Delete
Betrokken partijen

- De regering van Nepal

- De Communistische Partij van Nepal-Maoïstisch (CPN-M)

 

Edit
Delete
Het conflict

Nepal is lange tijd een absolute monarchie geweest. In 1990 werd dit veranderd in een parlementaire democratie met een constitutionele monarchie. De machtsverdeling tussen het parlement, het kabinet en de koning bleef echter vaag, met een diepe politieke verdeeldheid in Nepal als gevolg.

In 1994 werd de Communistische Partij van Nepal-Maoïstisch (CPN-M) opgericht. Toen de CPN-M uitgesloten werd van de verkiezingen in 1996, begon de partij een ‘volksoorlog’ tegen de koning en de regering. De belangrijkste doelstellingen van de CPN-M waren het omverwerpen van de monarchie en het oprichten van een Volksrepubliek gebaseerd op Maoïstische denkbeelden. De CPN-M wist binnen enkele jaren tijd ongeveer de helft van alle Nepalese districten onder controle te krijgen.

 

In 2001 kwam de koninklijke familie bijna in zijn geheel om het leven toen de kroonprins bijna de hele familie en daarna zichzelf om het leven bracht. Over het algmeen wordt aangenomen dat de kroonprins de moorden beging omdat zijn familie het niet eens was met zijn keuze voor een echtgenote. De vermoorde koning werd opgevolgd door zijn broer. De regering van Nepal en de nieuwe koning verklaarden dat Nepal in een staat van beleg was en intensiveerde vervolgens de strijd tegen de CPN-M. Tussen 2001 en 2005 zijn er periodes van zware gevechten geweest. In 2005 pleegde de nieuwe koning een politieke coup met als gevolg dat de gevechten nog verder intensiveerde. De CPN-M en de politieke partijen van Nepal die zich verenigd hadden tegen de koning zijn in die periode onderhandelingen gestart over een staakt-het-vuren en mogelijke samenwerking. De gewelddadigheden kwamen tot een einde toen de koning na een periode van grootschalige demonstraties van de Nepalese bevolking het parlement weer installeerde.

 

Eind 2006 werd er een vredesakkoord tussen de nieuwe regering en de CPN-M ondertekend. In 2007 nam de CPN-M deel aan de interim-regering. In 2008 won de CPN-M de verkiezingen en neemt nu deel aan de regering. Ook is in 2008 met steun van de overgrote meerderheid van het Nepalese parlement de monarchie afgeschaft. Nepal is sindsdien een republiek.Stand van zaken mei 2010


Hoewel de burgeroorlog inmiddels bijna vier jaar geleden is afgelopen en Nepal is omgevormd tot een republiek, blijven er politieke spanningen in het land bestaan. In 2009 werd de CPN-M regering afgezet en kwam er een nieuwe regering voor in de plaats, waar de CPN-M geen deel van uit mocht maken van de nieuwe regeringspartijen. In mei 2010 viel ook deze regering toen de premier zijn ontslag aanbood. Dat was een voorwaarde voor de CPN-M om een nieuwe grondwet te accepteren.

 

Cijfers


Het conflict heeft  aan ongeveer 13.000 mensen het leven gekost. Tussen de 100.000 en 150.000 mensen zijn door het conflict ontheemd geraakt.

Edit
Delete
Vredesproces en wederopbouw

Nederlandse NGO's actief


CARE Nederland

SOS Kinderdorpen

Edit
Delete
Betrokkenheid vrouwen bij het conflict
Vrouwen en kinderen hadden een actieve rol in het conflict. Beide groepen waren vertegenwoordigd in de CPN-M.

Een groot aantal Nepalese vrouwen is zeer actief geweest in het conflict. Er zijn schattingen dat 1/5 tot 1/3 van het totale aantal strijders van de CPN-M vrouw was.

De CPN-M heeft tijdens het conflict actief gebruik gemaakt van kindsoldaten. Op het einde van de oorlog in 2006 waren er in de CPN-M er in totaal zo’n 12.000 kinderen jonger dan 18 jaar actief. Kinderen werden door de CPN-M ingezet als onder andere soldaten, koks en koerier. Veel kinderen die in de oorlog actief waren, zitten nog in opvangkampen. Begin 2010 mochten de eerste kinderen de kampen verlaten om naar huis terug te keren (hoewel veel gezinnen nog steeds ontheemd zijn en veel kinderen één of beide ouders kwijt zijn geraakt).
Edit
Delete
Links & Downloads

Hier vind je links naar artikelen en websites over dit conflict.

BBC news

Nepal country profile (Engelstalig):

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/country_profiles/1166502.stm