Conflicten Teller nl

 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtsstrijd
 • Dit heeft nog niet geleid tot geweld of de spanningen gaan niet langer met geweld gepaard
 • Het conflict speelt nu, of niet langer dan een jaar geleden
 • Er is gewapende strijd om de macht over (een deel van) het land
 • Bij de strijd is minstens één regeringsleger en één andere gewapende groepering betrokken
 • Er is gewapende strijd geweest tussen gewapende groepen met meer dan 25 doden per jaar.
 • Er is nu geen grootschalige gewapende strijd meer, er is een vredesakkoord, staakt-het-vuren of het conflict is slapend
 • Er vallen (relatief) weinig doden door de strijd; minder dan 25 per jaar.
 • De oorzaken van het conflict zijn nog niet echt weggenomen.
 • Er kan opnieuw gewapende strijd uitbreken.
 • Er is sprake van grote politieke tegenstellingen, spanningen en/of machtstrijd.
 • Het conflict valt niet onder de bovenstaande 3 definities, maar is belangrijk genoeg om onder de aandacht te worden gebracht.
 • Bij dit conflict zijn filmpjes en/of teksten beschikbaar waarin de persoonlijke verhalen achter het conflict verteld worden.
 • KIik op de vertellerknop hierboven om de popup met de filmpjes te openen.

Aantal conflicten
in de wereld

Algerije

september 2010

Inleiding

Sinds het begin van de jaren '90 vechten in Algerije meerdere Islamitische groeperingen voor de politieke macht. Hoewel de meeste inwoners van Algerije voor een Islamitische staat zijn, verschillen de verschillende Islamitische bevolkingsgroepen sterk van mening over wat de vorm van zo'n staat zou moeten zijn. Algerije is op dit moment een republiek, met een president aan het hoofd van de regering die weer uit een premier met een kabinet bestaat. Sinds 2002 is het geweld verminderd, maar is er op dit moment een groei in zelfmoordaanslagen.

Edit
Delete
Betrokken partijen

- De regering van Algerije, tegen onder andere;

- Front Islamique du Salut (FIS)

- MIA (Mouvement Islamique Armée) / Islamic Salvation Army (AIS)

- Groupe Islamique Armé (GIA)

- Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), nu de Al-Qaida Organization in the Islamic Maghreb (AQIM)

           
Edit
Delete
Het conflict

Nadat Algerije in 1962 onafhankelijk werd van Frankrijk, was het voor een lange tijd een éénpartijstaat. In die tijd was de economie van Algerije een chaos, waardoor er in de jaren ’80 een grote ontevredenheid onder de bevolking ontstond. Na een periode van hevige rellen besloot de regering de politiek te hervormen en parlementsverkiezingen te houden waar meerdere partijen aan mee konden doen. Een van die partijen was de Front Islamic du Salut (FIS), een islamitische politieke partij die erg populair was onder de arme bevolking en streefde naar een islamitische staat. De FIS won in 1991 de verkiezingen met een grote meerderheid. Het leger greep toen echter in en installeerde een militair regime. De FIS werd vervolgens verboden.


Het politieke conflict zoals hierboven omschreven is draait in feite om het behoud van de macht door een seculiere (niet gelovige) elite en een democratiseringsproces waarbij de kans groot was dat juist een nieuwe politieke stroming die gebaseerd is op een geloof aan de macht zou komen. Dit politieke conflict sloeg om in een gewelddadig conflict, toen er vanwege onder andere het verbod op de FIS verschillende militante bewegingen werden opgericht, zoals de Movement Islamique Armée (MIA). De FIS, die oorspronkelijk via het democratische proces een Islamitische staat wilde bewerkstellingen, besloot die MIA te steunen en richtte het Islamic Salvation Army (AIS) op, wat Islamic Salvation Army (AIS) op, wat weer voor een groot deel uit MIA strijders bestond.

In 1992 werd de Groupe Islamique Armé (GIA) opgericht. In tegenstelling tot de MIA/AIS, die hun toevlucht tot geweld hadden genomen omdat zij geen andere oplossing meer zagen, was een gewelddadige strijd (een variant van de Jihad) juist een van de doelen van de GIA, die daarnaast ook streefde naar een islamitische staat. De GIA richtte diens gewelddadigheden niet alleen op het leger van Algerije, maar ook op de burgerbevolking en de MIA/AIS. Zo vonden er tussen 1996 en 1999 verschillende bloedbaden plaats, waarvoor de GIA verantwoordelijk was. Door deze radicalisering ontstonden er spanningen binnen de GIA en scheidden verschillende groepen strijders zich af en vormden nieuwe groeperingen, waarvan de GSPC de belangrijkste is.

 

De MIA/AIS wilde niets met deze gewelddadigheden te maken hebben en in 1997 stelden zij een staakt-het-vuren in. In 2000 werd er een vredesakkoord tussen de MIA/AIS gesloten en werd er amnestie verleend aan strijders van deze groeperingen. Er werd ook amnestie verleend aan de GIA, maar slechts een klein aantal GIA strijders koos ervoor om de wapens neer te leggen.  Tussen 2000 en 2002 wist de nieuwe democratisch gekozen regering van Algerije de overgebleven strijders van de GIA te verslaan.

 

Na 2005 is de GSPC de enige groepering die actief is in het conflict. Sindsdien is het geweld behoorlijk afgenomen, maar in de periode 2005-2009 is het aantal zelfmoordaanslagen zwaar toegenomen. In 2007 veranderde de GSPC diens naam in de Al Qaida Organization in the Islamic Magreb (AQIM), waarmee de organisatie ervoor uitkwam onderdeel uit te maken van het Al Qaida netwerk. Naast het plegen van zelfmoordaanslagen staat AQIM er tegenwoordig ook om bekend buitenlandse toeristen, diplomaten en ontwikkelingswerkers te ontvoeren. AQIM opereert tegenwoordig voornamelijk in het zuiden van Algerije en in omringende buurlanden, zoals Mali, Niger en Mauritanië (de Sahararegio).

 

Stand van zaken september 2010


Algerije is op dit moment nog steeds een democratische republiek, met een parlement en een gekozen president. Zowel de president als het parlement worden om de vijf jaar gekozen. Op dit moment heeft de socialistische politieke partij FLN de meeste zetels in het parlement.

 

In mei 2010 is de Verenigde Staten in het zuiden van Algerije een militaire operatie begonnen in samenwerking met onder andere Mauritanië, Mali, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Niger en Tsjaad. De operatie is vooral gericht op het bestrijden van de AQIM, die vanuit het zuiden van Algerije opereert en een steeds grotere dreiging voor de Sahararegio vormt. De vraag is echter in hoeverre deze operatie resultaat zal opleveren, omdat Algerije slechts een beperkte rol in de operatie heeft. Op 29 augustus hebben Algerijnse troepen in het bergachtige zuiden van het land 8 Al-Qaida strijders gedood tijdens een militaire actie diep in Al -Quaida territorium.

 

Cijfers


Geschat wordt dat er tussen 1991 en 2009 200.000 burgers om het leven zijn gekomen door het geweld. In verband met het conflict hebben er zo’n 7.000 ‘verdwijningen’ van personen plaatsgevonden. Ook zijn er rond de 70 journalisten omgebracht door zowel het Algerijnse leger als de verschillende Islamitische gewelddadige groeperingen.

 

Betrokkenheid internationale gemeenschap bij het conflict


Sinds mei 2010 is de Verenigde Staten in samenwerking met een aantal andere landen uit de regio een militaire operatie begonnen met als doel de AQIM te bestrijden. Daarmee maakt het conflict in Algerije nu deel uit van de globale strijd tegen Al-Qaida, als onderdeel van de ‘War against Terror’.

Edit
Delete
Vredesproces en wederopbouw

Nederlandse NGO's actief


Oxfam Novib

SOS Kinderdorpen

Edit
Delete
Betrokkenheid vrouwen en kinderen bij het conflict
Vrouwen en kinderen zijn vaak slachtoffer geworden van dit conflict. Er zijn verschillende organisaties actief die de positie van vrouwen en kinderen in Algerije proberen te verbeteren.


Toen het conflict op zijn hoogtepunt was, waren vrouwen vaak het doelwit van de verschillende militante groeperingen, onder andere omdat zij behoorde tot de familie van personen die voor de Algerijnse regering actief waren, maar ook omdat zij zich niet aan de gebruiken hielden die de Sharia (de islamitische wetgeving) voorschrijft.

 

Ondanks de dreiging van de militante groeperingen waren – en zijn er nog steeds – verschillende vrouwenorganisaties in Algerije actief. Deze organisaties (bijvoorbeeld de SOS Femmes en Detresse en de Mouvement Feminist Algerian des Solidarite avec les Femmes) richten zich voornamelijk op de verbetering van de sociale en economische positie van de vrouw.


Veel kinderen zijn het slachtoffer geworden van dit conflict. Meer dan tienduizend kinderen zijn veelal getuige geweest van gewelddadigheden, die zowel door de militante groeperingen als het Algerijnse leger begaan zijn. Kinderen die familie waren van personen die werkten voor de Algerijnse regering waren vaak het doelwit van aanslagen.

 

Nu het geweld verminderd is wordt er door de Algerijnse regering in samenwerking met UNICEF meer gedaan om de leefomstandigheden van kinderen die betrokken zijn geweest met het conflict te verbeteren. Zo is er een nationaal actieplan voor kinderen (en vrouwen) die met het geweld te maken hebben gehad en wordt er gewerkt aan een betere wettelijke bescherming van kinderen.
Edit
Delete
Links en downloads
Hier vind je interessante links naar artikelen en downloads over dit conflict.


Ploughshares

Armed Conflicts Report – Algeria (Engelstalig):

http://www.ploughshares.ca/libraries/ACRText/ACR-Algeria.html#Deaths

 

Amnesty International

De Bibliotheek – landeninformatie Algerije; jaarboeken 2001-2009:

http://www.amnesty.nl/landen_dossier/5703

 

UNICEF

Algeria – Background (Engelstalig):

http://www.unicef.org/infobycountry/algeria_478.html